(x)
 1. Hadarás*

  Beszédzavarok ... A hadarás a folyamatos beszéd súlyos zavara. Kapkodó légzés, megiramló, szaggatott beszéd, hangok, szótagok kihagyása, pontatlan ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Dizartria*

  Beszédzavarok ... A dizartria ( görög - latin ) a beszédmozgások koordinációs ... és a kiejtés érthetetlenségig fokozódó torzulásában, illetve a beszéd ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Afázia*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok - Beszédzavarok ... afáziánál a beszédszervi működések mellett a beszédkészségek ... beszédzavarnak, amelyek organikus agyi sérülés következtében jönnek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Specifikus nyelvi zavar*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2007 májusából - Beszédzavarok - Genetikai betegségek ... a nyelvtani szabályok kiszűrésére az élő beszédből , épp ezért nem is ... bizonyos beszédhangok elkülönítésével, a nyelvtani teszteken mégis ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Beszédhang*

  Fonetika - Fonológia ... A beszédhang (más nyelvekben fón ) a beszédfolyamat minimális egysége ... (lásd fonológia és fonetika ). A fonéma azon beszédhangok összessége ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Beszédmodor*

  A Pallas nagy lexikona ... katonai papi beszédmodor). Ha ez elüt a közönséges művelt beszédtől ... szavainknak az a kiejtése és összefűzése mely beszédünknek sajátos ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Beszédrészek*

  A Pallas nagy lexikona ... ezeken kivül még egy fontos beszédrészt kell megkülönböztetni ... beszédrészeket a maguk helyén.) Mindezeket három nagy csoportra lehet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Beszédszintézis*

  Csonkok (nyelvészet) - Csonkok 2005 januárjából - Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2005 januárjából - Fonetika - Számítógépes nyelvészet ... A beszédszintézis célja az, hogy mesterségesen hozzon létre beszélő ... forráskódú TTS (Text-To-Speech = szövegből beszéd) rendszer Festvox ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Beszédmód*

  Nyelvváltozatok ... Beszédmód nak a nyelv használatának olyan változatát nevezik ... , beállítottsága határozza meg. A legismertebb beszédmód, melynek kapcsán Péter ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Beszédes*

  A Pallas nagy lexikona ... , Tolna, és Veszprém vm. területén Beszédes terve szerint 1835 ... febr. 17. levelező tagjául választotta. Beszédesnek számot tevő irodalmi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap